Vandana's Art for Cause

Created By : Mrs Vandana Dayal
Vandana's Art for Cause

Campaign Goal Rs. 1,00,000

Raised So Far Rs. 3,96,221

Raised funds can feed 264 children/year

Start Date
Oct 25, 2019

End Date
May 01, 2020

choose your donation amount

 

 1500
 3000
5000
 10000
   

Note: Rs. 1500 can feed a child for a year

Campaign Overview

This campaign is to collect money for supporting this excellent cause by sale of paintings and artworks by Artist Mrs Vandana Dayal. Part proceeds from the sale will be donated here.

Campaign Donors

 • Ms. Ahalya
 • Mrs. Prajakta Ganesh Patil
 • Mr. Rohit Mehra
 • Mr. Navnitlal Mandalaywala
 • Mrs. Pratima Singh
 • Mr. Mpcsastry
 • Mr. Pankaj H Patel
 • Ms. Shobna Sansoy
 • Mr. Ramakrishnachary
 • Mr. Jay Sidhanta
 • Mr. Yadvendra Sharma
 • Mr. Yogesh Dayal
 • Mrs. Lata Hooda
 • Mrs. Hemlata Parameswaran
 • Mr. Manga Kadapa
 • Mrs. Vaishali Phalnikar
 • Mr. Srinivasan Palaniswami
 • Mrs. Shalini
 • Mrs. Divya Mathur
 • Mr. Shekhar M
 • Mr. B V S Ashokkumar
 • Mr. Madhura Dalvi
 • Mr. Vandana Dayal
 • Ms. Vandana Dayal
 • Mrs. Aparna
 • Mrs. Neeta Jain
 • Mrs. Kenit Garg
 • Mrs. Suman Gupta
 • Mrs. Sushma Gupta
 • Mr. Nikhil Daas
 • Mr. Narayana Murthy Kanuri
 • Mr. Padma
 • Ms. Ratikhambatta
 • Ms. Bhargavi Kulkarni
 • Mr. Gopal Raghavan
 • Mr. Rashmi Maheshwari
 • Ms. Aarthy
 • Mr. Nisha Bhagwate
 • Mr. Savitha Mahendrakar
 • Mr. Sirisha Bheemineni
 • Mr. Namrata
 • Ms. Neelima Bansal
 • Ms. Arati Mhatre
 • Mr. Ritika Khaitan
 • Mr. Pedamadula Venkateswar Rao
 • Ms. Sapna Gupta
 • Mrs. Poonam Saxena
 • Mrs. Kaveri K
 • Mrs. Shalini Singhal
 • Ms. Rupali Goyal
 • Mrs. Kalpna Krishan
 • Mr. Sandeep Mathur
 • Mr. Animesh Bisaria
 • Ms. Anjali Pancholy
 • Mr. Raghuvesh Chandra
 • Mr. Saiesha Thanikella
 • Mrs. Preetika
 • Mrs. Sneha A Jain
 • Mrs. Radhika Kak
 • Ms. Shubha Agarwal
 • Mrs. Kanya Nandakumar
 • Mrs. Amita Malik
 • Mrs. Teja Manakame
 • Mrs. Mohana Arun
 • Mr. Sonia Mehta
 • Ms. Deepanwita Bagchi
 • Ms. Sakthy Edamaruku
 • Mr. Manisha Endley
 • Mrs. Gurupyari Bhatnagar
 • Mr. Rai Sachindra Bahadur
 • Mr. P Venkateswar Rao
 • Mr. Deepa Karpagavalli
 • Mrs. Vandana Dayal
 • Mr. Raghavan Gopal
 • Mrs. Prajakta Patil
 • Mrs. Bhavna Mathur
 • Ms. Sapna Gupta
 • Mr. P Venkateswar Rao
 • Mrs. Parul Gupta
 • Mrs. Pranavi Karra
 • Mrs. Manisha Endley
 • Mrs. Kaoru Okano
 • Mrs. Neha Mathur
 • Mr. Pooja Sharma
 • Ms. Sakthy Edamaruku
 • Mr. Samir Mathur
 • Mrs. Arundati Gupta Jacob
 • Mrs. Deepa Karpagavalli
 • Mrs. Sudarshana Pani Mukherjee
 • Mr. Prabhat Narain Mathur
 • Mr. Pankaj Mathur
 • Mr. Rajiv Mathur
 • Mr. Anthony Pilavendran
 • Mr. Rachit Dayal
 • Mrs. Mansi Alok Sagar
 • Mrs. Priyanka Mathur
 • Mrs. Vandana Dayal
 • Mr. Sanjeev Mathur
 • Mrs. Vandana Dayal
 • Mr. Anupam Tingal
 • Mrs. Vandana Dayal
 • Mrs. Vandana Dayal
 • Mrs. Vandana Dayal
 • Mr. Sanjeev Mathur
 • Mr. Amol Shiromany
 • Mr. Animesh Bisaria
 • Mrs. Vandana Dayal
 • Mrs. Vandana Dayal